גילוי נאות

ג.פ.פ גורן פתרונות סוכנות לביטוח פנסיוני (2013) בע"מ ח.פ 514934223 (להלן: גורן ניהול הון משפחתי) גורן ניהול הון משפחתי  הינה סוכנת ומשווקת מוצרים פנסיוניים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני.

למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים על ידי גורן ניהול הון משפחתי  כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על חברת גורן ניהול הון משפחתי במסגרת הרישיון שהוקנה לה כסוכן תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981.

מובהר עוד כי כל שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות.

חברתנו עובדת בשיתוף פעולה עם חברות הנ"ל:

חברות ביטוח

קופות גמל וקרנות השתלמות

קרנות פנסיה

הראל חברה לביטוח

פסגות גמל ופנסיה בע"מ

מקפת אישית

מגדל חברה לביטוח

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

מיטבית – עתודות קרן פנסיה 

מנורה מבטחים חברה לביטוח 

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

הראל פנסיה 

כלל חברה לביטוח

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מבטחים החדשה

הפניקס חברה לביטוח 

כלל פיננסים וגמל בע"מ

פסגות פנסיה בע"מ

 

הראל גמל בע"מ

 

 

אנליסט קופות גמל בע"מ

 

 

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

 

 

מיטב גמל בע"מ

 

 

מנורה מבטחים קופות גמל בע"מ

 

 

אי.בי.אי גמל בע"מ

 

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com