דמי ניהול הנגבים לפי אפיק החיסכון

דמי ניהול בקרן פנסיה

בקרן פנסיה נגבים שני סוגים של דמי ניהול –אחוז מסויים מכל הפקדה חודשית ואחוז מהחיסכון הכולל שנצבר.

דמי ניהול מהצבירה – המקסימום המותר בחוק עומד על 0.5% מהצבירה, שהינה סך החיסכון הכולל . כך לדוגמה,חוסך  שעד כה צבר 300,000 ₪ ודמי הניהול שלו על הצבירה עומדים על 0.5%, ישלם באותה השנה 1,500 ₪.

דמי ניהול מהפקדות -  המקסימום המותר בחוק עומד על 6% מכל הפקדה. כך לדוגמה, אדם המפקיד לקרן הפנסיה 1850 ₪ מדי חודש  והמשלם דמי ניהול מקסימליים  ישלם בכל חודש 111 ₪ ובמהלך השנה ילקחו מהפקדותיו 1,332 ₪.

בשנה נתונה, אם כן,  ישלם החוסך שבדוגמה  2,832 ₪ רק על דמי הניהול, ובכל שנה סכום זה רק יעלה.

 

דמי ניהול

 

דמי ניהול בביטוח מנהלים

בדומה לקרן הפנסיה, גם בביטוח מנהלים נגבים שני סוגי דמי הניהול, הן מהפקדה חודשים והן מהצבירה הכוללת. מכיוון שביטוח מנהלים הינו מוצר שעבר גלגולים שונים על פני השנים,  דמי הניהול אליהם נתייחס הם של ביטוחי מנהלים חדשים, שנפתחו משנת 2014.

דמי ניהול מהצבירה – על פי חוק, החל משנת 2014  דמי הניהול המירביים על הצבירה עומדים על 1.05%. דמי ניהול אלה נגבים על בסיס שנתי מסך כל החיסכון המצטבר. כך לדוגמה, אדם שחסך בתקופה מסויימת 100.000 ₪, ישלם באותה השנה דמי ניהול של 1,150 ₪, ובכל שנה הסכום רק יעלה.

דמי ניהול מההפקדות – בנוסף על דמי הניהול הנגבים מהצבירה, בכל חודש נגבים דמי ניהול גם מכל הפקדה, כאשר המקסימום המותר בחוק הוא 4%. כך לדוגמה, מתוך הפקדה חודשית של  1,000₪  לביטוח המנהלים, ירדו בכל שנה 480 ₪.
כלומר, באותה שנה נתונה ישלם החוסך בדוגמה  האמורה  1,630 ₪ על דמי ניהול, ובכל שנה הסכום רק יעלה.

  • הערה חשובה לבעלי פוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים (הוניות) משנת 1992 - ניתן ואף מומלץ לנייד פוליסות אלה, כיוון  שדמי הניהול בהן עומדים על 0.6% מהצבירה+15% מרווחים הריאליים!! מדובר בסכומי עתק שהולכים לכיסם של הגופים המנהלים במקום לכיסו של המבוטח הסומך על כספים אלה לגיל פרישה..

 

דמי ניהול בקופת גמל

כמו בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים, גם קופות הגמל גובות את שני הסוגים של דמי ניהול.
דמי ניהול מהצבירה – נכון לשנת 2015 דמי הניהול המירביים מהצבירה הם 1.05%. עמלה זו נגבית על בסיס שנתי על סך כלל החיסכון שנצבר. כך לדוגמה, אדם אשר לו 300,000 ₪ בקופת הגמל, ישלם עליה באותה השנה דמי ניהול של 3,150 ₪, ובכל שנה הסכום רק יעלה.

דמי ניהול מההפקדות – דמי הניהול מההפקדות על קופת גמל הינם חדשים ורבים אינם משלמים אותם כלל. עם זאת, דמי הניהול המירביים המותרים בחוק עומדים על 4%. כך לדוגמה, חוסך שאינו ערני או בקיא בנעשה בתחום, המפקיד מדי חודש 1,500 ₪ , עלול למצוא עצמו משלם מדי שנה 720 ₪ , שהם 60 ₪ שנלקחים מדי חודש מההפקדה עוד לפני שהכסף מועבר לחיסכון.

 

דמי ניהול בקרן השתלמות

בקרן השתלמות קיימת עמלת דמי ניהול רק על הצבירה – עמלה שנתית הנגבית מהסכום הכולל שנמצא בקרן. דמי הניהול המירביים על פי חוק עומדים על 2%. כך, על קרן שיש בה 50,000 ₪, ישלם החוסך 1,000 ₪ על דמי הניהול השנתיים, ובכל שנה הסכום רק יעלה.

 

לסיכום:

  • קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים גובות דמי ניהול הן מהפקדות והן מצבירה. ההבדלים ביניהם הם בשיעור המירבי המותר לגבייה על פי חוק.
  • קופות הגמל וקרנות השתלמות גובות רק על צבירה. (אם כי כאמור לקופת הגמל מותר לגבות דמי ניהול  גם על הפקדות.)
  • בכל אפיק ניתן, רצוי ומומלץ מאוד להתמקח על דמי הניהול הנגבים!! מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים שיכול להצטבר להכנסתכם.
  • לבעלי פוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים (הוניות) משנת 1992 - ניתן ואף מומלץ לנייד פוליסות אלה, כיוון  שדמי הניהול בהן עומדים על 0.6% מהצבירה+15% מרווחים הריאליים!! מדובר בסכומי עתק שהולכים לכיסם של הגופים המנהלים במקום לכיסו של המבוטח הסומך על כספים אלה לגיל פרישה..

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com