חיסכון בעלויות ניהול

דמי ניהול

עלויות דמי ניהול גוזלות נתח רחב ביותר מהחיסכון הפנסיוני העתידי ומהתשואה על תיקי ההשקעות. תלונות צרכניות בנושא מושמעות באופן קבוע לצד פניות לממונה על שוק ההון והביטוח באוצר לטפל בבעיה כאובה זו, ובצדק. דמי הניהול  של מוצרי הפנסיה והחיסכון נוגסים נתחים משמעותיים ביותר מהיקף החיסכון על ידי הגופים השונים המנהלים אותם.
חשוב לציין כי כמו בכל מוצר הניתן לקניה, גם כאן כושר המיקוח מול הגופים המנפיקים ומנהלים את מוצרי הפנסיה והחיסכון הפנסיוני הינם משמעותיים. כך, עם הגעה לגיל הפרישה הופך הפער בדמי הניהול להבדל של מאות שקלים בשנה בתשלומי הפנסיה שגופי הפנסיה גזרו מחסכונות העובדים ופערים אלה מצטברים לעשרות עד מאות אלפי שקלים בסכומי הצבירה.

כפל עמלות ודמי ניהול

בגופים המנהלים חיסכון פנסיוני קיימת שורה של עמלות, חלקן גלויות וחלקן נסתרות כשרובן- לא מובנות ללקוח. על פי רוב מדובר בשכבת עמלות כפולה או עמלות נסתרות גבוהות, דמי ניהול שקשה לאמוד אותם, שינויים בשיעור דמי הניהול באופן חד צדדי ועמלות לנותני שירות רבים. ברור כי מי שאינו בקיא בנבכי הדו"חות הללו לא יוכל כלל להתמצא ולהבין את גודל הסכומים הנלקחים ממנו מידי חודש בחודשו.

זאת ועוד. שיטת דמי הניהול הנוכחית מקשה על השוואה בין הגופים השונים, כיוון שהיא כוללת שני מרכיבים: דמי ניהול מההפקדות החודשיות ודמי ניהול מהיקף הנכסים הנצבר לאורך השנים. כך למשל, ככל שלעובד יש חיסכון מצטבר גדול יותר, כך גדלה החשיבות עבורו להנחה בדמי הניהול מהצבירה. לעומת זאת, לחוסכים צעירים חשוב יותר לשלם פחות עבור דמי הניהול מהפקדות שוטפות.

חיסכון בעלויות דמי ניהול

אנו בגורן ניהול הון משפחתי מציעים למנוע ממך את התשלומים הכפולים והעודפים הנוגסים בחיסכון הפנסיוני שלך ושל התא המשפחתי.  גורן ניהול הון משפחתי קשורה בהסכמים עם בתי השקעות, חברות הביטוח, בנקים בארץ ובחו"ל ויצרנים פיננסים נוספים, לצורך הוזלה משמעותית ביותר של שיעור העמלות ודמי הניהול הנגבים.  בגורן , אנו פועלים לבניית מנגנון שיביא לחיסכון בעלויות דמי ניהול והעמלות השונות והפיכתם לפשוטים, מינימליים ושקופים הניתנים לבחינה על ידי הלקוח באופן שוטף

 

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com