תכנון וליווי לפרישה

פרישה לפנסיה

תהליך הפרישה מהעבודה ויציאה לפנסיה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של העובד ושל המשפחה והיום, יותר מתמיד, הפכה סוגיה זו לנושא המחייב היערכות וליווי מקצועי. כמה סיבות לכך: היעלמותן של תכניות הפנסיה התקציבית ודומות לה, שהבטיחו קצבאות פרישה ופנסיה ידועות וגבוהות, העלייה בתוחלת החיים, פרופיל גמלאי הדור החדש והפעלתן, רצון לשמירה על רמת החיים, ריבוי הזמן הפנוי וכד'. גורמים אלה, לצד השינויים הדמוגרפיים, החברתיים והסביבתיים מחייבים היערכות ותכנון של תקופת הפרישה. תכנון פרישה מגדיר את אופן השימוש בנכסי התא המשפחתי במהלך תקופת הפרישה. התכנון לוקח בחשבון את הנכסים הפיננסיים והאחרים שנצברו עד לפרישה מעבודה, את תכנית הפנסיה הקיימת, את הפסקת ההכנסות מעבודה הצפויה מעתה ואילך, את גובה הקצבאות מפנסיה ומביטוח לאומי שישולמו ואת הוצאות החודשיות השוטפות הצפויות. במקביל, התכנון לפרישה מנסה ליצור מקורות הכנסה כספיים תוך התייחסות לצרכי המחיה השוטפת של התא המשפחתי, סגנון החיים והתמודדות עם אירועים מהותיים.

 

ייעוץ פרישה

יכולתנו בגיל הפרישה להשפיע על מצבת נכסינו באמצעות עבודה, פוחתת משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. לכן, האתגרים העומדים  סמוך לגיל הפרישה מורכבים יותר ומחייבים חשיבה מוקדמת ומושכלת כיצד לנצל את סך הנכסים שנצברו לאורך השנים. לכך יש להוסיף את היבטי המיסוי ושיקולים נוספים הנוגעים לאופן השקעת הכספים, צפי לאירועים משפחתיים ובריאותיים וכן כוונות להותיר כספים לדור הבא. לצורך כל אלו  אנו נדרשים לייעוץ פרישה מדויק שיאפשר לנו לשמור על רמת ואיכות  החיים לה הורגלנו עד לרגע הפרישה ויציאה לפנסיה. תחילה, יועץ הפרישה יעזור להגדיר את הצרכים, רצונות סגנון החיים בו אנו מעוניינים בגיל הפרישה. לאחר מכן, יועץ הפרישה יעזור למפות את ההון המשפחתי  הקיים וצפוי ולייעד כל אחד מהם לטובת היעדים שהוגדרו.

ייעוץ פרישה ותכנית הפנסיה של גורן

לגורן ניהול הון משפחתי יש את המומחיות והכלים לבנות עבורך ועבור המשפחה תכנית פנסיה מקיפה שתאפשר לך להמשיך את חייך בביטחון כלכלי ושקט נפשי. יש לזכור כי כדי להגיע לתנאי הפרישה המיטביים יש צורך בליווי של איש מקצוע שיבנה את תכנית הפנסיה המתאימה.
מומחה פרישה מבית גורן ניהול הון משפחתי יספק מענה בנושאים הבאים:

  • איסוף וניתוח של כלל המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים הקיימים.
  • בדיקת הפרופיל הפנסיוני והפיננסי של המשפחה.
  • בדיקה והתאמת מוצרי הפנסיה לתא המשפחתי.
  • תכנון המס בעת הפרישה.
  • התאמת הצרכים האישיים ביציאה לדרך החדשה

 

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com